Menu

Financieringsvormen en Overheidsregelingen voor starters

Geen categorie

‘MKB laat bedrijfskrediet liggen en Crowdfunding wordt amper gebruikt door ZPP’er’

Dit was de kop van een tweedelig artikel in het FD. Dit was de conclusie van het onderzoek van de KvK in samenwerking met de Hogeschool Utrecht ‘Behoefte onderzoek en analyse mkb- financiering’. 3100 (kleine) ondernemers hebben aan het onderzoek meegewerkt met een gemiddelde omzet van ruim onder de 0,5 mln.

Een interessant onderzoek waaruit dus blijkt dat de meeste starters nog maar weinig geïnformeerd zijn over alternatieve financieringsmogelijkheden. Ruim 50% van de MKB’ers en ZZP’ers die naar een bank stapte in de afgelopen 5 jaar had te maken met afwijzing. De voornaamste reden: onvoldoende onderpand, te lage solvabiliteit, te lage omzet verwachting.

24 financieringsvormen en 14 overheidsregelingen zijn de ondernemers voorgelegd in het betreffende onderzoek. De top 5 van de meest gebruikte financieringsvormen zijn de hypotheek, de banklening, de verhoging van de rekening courant, familielening en vooruit betaling door klanten. Wanneer die mogelijkheden niets of te weinig opleveren dan laten de meeste ondernemers het erbij zitten.

Er zijn echter nog andere, alternatieve financieringsmogelijkheden die maar matig bekend zijn bij ondernemers. Het overbruggingskrediet, operationele leasing, , starterslening en crowdfunding zijn enkele voorbeelden. Qredits, Kredietunies, business angels zijn andere alternatieve vormen die vrijwel onbekend zijn bij kleine ondernemers.

En dan de overheidsregelingen; deze zijn eigenlijk totaal onbekend bij de meeste ondernemers. De Kleinschalige Investeringsaftrek is nog wel een populaire regeling, maar de overige 13 zijn vrijwel niet bekend.

Ik zet ze hier voor je op een rijtje:

 Kleinschaligheids Investeringsaftrek (KIA). Investeer je in bedrijfsmiddelen? Dan kun je met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrekken. Je komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (kia). De investering is tussen de € 2.301 en € 309.693 (2015). De hoogte van de kia hangt af van het geïnvesteerde bedrag.

Milieu-investeringsaftrek; Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kom je in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek (MIA). Je kunt tot 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving.

Vamil regeling; Je kunt MIA toepassen naast de Vamil-regeling. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Investeer je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u een belastingvoordeel krijgen. Deze regeling heet willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil). Je mag in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven. Hiermee kun je een liquiditeit- of rentevoordeel behalen.

Willekeurige Afschrijving voor Starters; Als starter maak je de eerste jaren meestal maar een bescheiden winst. Het is dan onverstandig om een grote afschrijving ten laste van je winst te brengen. Je kan er beter voor kiezen om in die eerste jaren niet of minder af te schrijven. Je bewaart de afschrijvingskosten dan voor de jaren waarin je wel (voldoende) winst maakt. Met willekeurige afschrijving kun je afschrijving dus zowel naar voren halen als uitstellen. Daarmee verschuif je jouw belastingafdrachten in de tijd en stuur je je liquiditeiten.

Ondernemersaftrek; Als ondernemer kun je in aanmerking komen voor de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een bedrag dat je aftrekt van je winst, zodat je minder belasting betaalt. De ondernemersaftrek bestaat uit de onderdelen:

Wanneer komt je in aanmerking voor Ondernemersaftrek?

– Je moet voldoen aan het urencriterium:

– Je werkt minimaal 1.225 uur voor je eigen bedrijf. Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een verlaagd urencriterium. U moet dan minimaal 800 uur per jaar aan uw bedrijf besteden.

– Je werkt meer dan 50% van je werktijd voor je eigen onderneming. Deze eis geldt niet als je in de laatste 5 jaar geen ondernemer was.

Energie Investeringsaftrek; Investeer je in energiebesparende technieken? Of in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kun je in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze investeringen zijn dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Filminvestering aftrek (is vervallen)

Research en Development aftrek; Verricht jouw bedrijf speur- en ontwikkelingswerk (S&O of R&D)? Dan kun je een deel van de kosten vergoed krijgen met de Research & Development Aftrek (RDA). Je kunt een percentage van de investeringen aftrekken van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting.

Aftrek Innovatiebox; De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die je behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box. Voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor een octrooi of een buitenlands patent is verkregen, of waarvoor een S&O-verklaring is verkregen, geldt op verzoek een effectieve heffing van 5%.

MKB winstvrijstelling; De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de winst. Het is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meer ondernemingen. In 2015, 2016 en 2017 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst. U moet de winst eerst verminderen met deondernemersaftrek.

Fiscale ouderdag reserve; winst reserveren waar nog niet over afgerekend hoeft te worden.

Herinvesteringsregeling; boekwinst op verkoop bedrijfsmiddelen afboeken op nieuwe aankoop van bedrijfsmiddelen.

Egalisatie reserve; gelijkmatige spreiding van kosten en lasten

Ondernemersplein geeft veel uitleg over deze regelingen en andere subsidies waarvoor je als ondernemer in aanmerking kunt komen. Vraag je accountant of fiscalist je bij te staan in de mogelijkheden. Het loont!

 

 

Ook interessant:

Bewust Zijn