Menu

Leveringsvoorwaarden: verstandig!

juridisch

Algemene Voorwaarden

Als zzp’er, freelancer, zelfstandig ondernemer of eenmanszaak ben je niet verplicht om Algemene Voorwaarden te hanteren, maar het is wel handig. Ze geven enige zekerheid, omdat er wederzijdse rechten en plichten vastgelegd zijn. Je verwijst in volgende overeenkomsten eenvoudig naar de algemene voorwaarden. Dit kan je een hoop tijd schelen aangezien je niet bij elke overeenkomst weer hoeft te onderhandelen over standard onderwepren zoals betalingsvoorwaarden, garantievoorwaarden e.d. De tegenpartij (je klant) moet de Algemene Voorwaarden bij de eerste keer aangaan van een overeenkomst dan wel accepteren.

Algemene voorwaarden kun je echter niet helemaal naar eigen inzicht opstellen; er zijn wettelijke bepalingen en een minimum aantal zaken die erin moeten staan.

Wettelijke bepalingen:

Er zijn twee basis eisen die de wet stelt aan algemene voorwaarden:

  • De inhoud van je algemene voorwaarden mag niet onredelijk bezwarend zijn voor de andere partij;
  • De andere partij moet een redelijke mogelijkheid krijgen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden (dit wordt informatieplicht genoemd).

Wat is onredelijk bezwarend?

Om te bepalen of je algemene voorwaarden onredelijk bezwarend zijn voor de andere partij hanteert de wet een zogenaamde zwarte en een grijze lijst. Op de zwarte lijst staan voorwaarden die per definitie verboden zijn. Je kunt deze niet opnemen in de algemene voorwaarden. Op de grijze lijst staan voorwaarden die misschien onredelijk bezwarend zijn voor de andere partij. Bij de bepalingen die op de grijze lijst staan moet je zelf aantonen dat het gebruik in jouw specifieke situatie niet onredelijk is. Om het zekere voor het onzekere te nemen kun je beter geen bepalingen uit de grijze lijst opnemen in je algemene voorwaarden. Je kunt de volledige zwarte en grijze lijst bekijken door hier te klikken.

https://zzpnodig.nl/kennisartikelen-over-zelfstandig-ondernemen/zzp-juridisch/zwarte-en-grijze-lijst-van-bepalingen/

Wat betekent informatieplicht?

Volgens de wet moet je vóór of tijdens het sluiten van een overeenkomst de algemene voorwaarden aan de andere partij verstrekken. De wederpartij moet dan ook uitdrukkelijk of stilzwijgend met de algemene voorwaarden hebben ingestemd. Je kunt op verschillende manieren aan de informatieplicht voldoen. Je kunt bijvoorbeeld de algemene voorwaarden toesturen of overhandigen aan de andere partij. Ook kun je de algemene voorwaarden afdrukken op de achterkant van je contract of offerte. Let er dan wel op dat je moet er naar moet verwijzen in je hoofd document.

Het is ook niet genoeg om te melden dat je algemene voorwaarden zijn gedeponeerd omdat je deze zelf aan de wederpartij moet verstrekken. Als je telefonisch zaken doet dan geldt er een uitzondering. Je moet dan in je gesprek vermelden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat je deze eventueel kosteloos zult opsturen.

Doe je elektronisch zaken dan zul je vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking moeten stellen. Dit moet op zodanige manier, dat de wederpartij de voorwaarden kan opslaan en nog eens na kan lezen.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Het is voor iedereen die een eigen bedrijf heeft en te maken heeft met klanten waarmee

overeenkomsten moeten worden gesloten verstandig om algemene voorwaarden op te stellen. De algemene voorwaarden die je opstelt dienen aan te sluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen jouw bedrijf en/of branche.

Welke algemene voorwaarden je ook hanteert, de volgende zaken komen meestal voor:

  •  offerte (vrijblijvend of niet, termijn voor aanvaarding);
  •  transport (wie betaalt transport, verzekering, invoerrechten?);
  •  levertijd (overmacht);
  •  betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);
  •  eigendomsvoorbehoud (eigendom gaat pas over na betaling);
  •  garantie (zo ja, onder welke voorwaarden);
  •  afwikkeling van geschillen (rechter of arbitrage);
  •  aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).

Kijk voor voorbeelden op internet bij bijvoorbeeld een branche organisatie. Laat deze bij voorkeur controleren door een jurist.

Wanneer de andere partij een groot bedrijf is dan zijn de twee wettelijke basis eisen niet van toepassing. De wederpartij wordt geacht de kennis in huis te hebben. Ook dan moeten de algemene voorwaarden voldoen wel aan de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid.

Deponeren van algemene voorwaarden

Je kunt je algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank. Het voordeel is dat degene met wie je zaken doet toch je algemene voorwaarden kan inzien als je niet in redelijkheid in staat bent om deze te verstrekken.

Advies en deponering kan ook online via www.voorwaarden.net.

Bron: zzpnodig.nl