Menu

Betalingstermijnen

financiering

Het effect van betalingstermijnen op liquiditeit van zelfstandig Nederland

 Je hebt de knoop doorgehakt. Na jarenlang waardevolle ervaring opgebouwd te hebben, ben je je eigen bedrijf gestart. Je gaat als zelfstandig ondernemer je inkomen verdienen. Je netwerk leidt je naar mooie klanten waar je uitdagende projecten mag uitvoeren.

Administratief loopt het nog niet helemaal lekker. Als kleine toeleverancier moet je aan allerlei tijdrovende eisen voldoen om de simpel opgestelde en reeds verstuurde factuur eindelijk goedgekeurd te krijgen bij je afnemer. Zonder overleg blijkt ook nog eens dat de klant een betalingstermijn van 90 tot 120 dagen aanhoudt. Zo zit je zomaar opeens een half jaar op je geld te wachten.

 Liquiditeit Problematiek

Als freelancer, zzp’er, klein of middelgroot bedrijf, kortom als zelfstandig ondernemer, hebben we allemaal maar één belang: het vergaren van voldoende werk voor betalende afnemers. En dan het liefst tijdig betalende afnemers. Het hele proces van het uitsturen van een factuur en deze vervolgens tijdig betaald krijgen, is voor veel mkb zeer zorgelijk geworden de afgelopen jaren.

Grootbedrijven betalen hun mkb leveranciers soms pas na 120 dagen. Hiervoor is geen wetgeving in werking. Het is een kwestie van onderhandelen en vertrouwen. Als veelal zeer kleine toeleverancier is het eigenlijk vaak een kwestie van onderwerpen aan het grootbedrijf. Soms met desastreuze gevolgen. Veel mkb bedrijven beschikken mede hierdoor over te weinig liquide middelen, waardoor ze zelf in de problemen komen met bijvoorbeeld betalingsachterstanden naar hun eigen leveranciers. Dit werkt veelal belemmerd voor hun groei.

Ruggengraat van de Economie

Nederland telt momenteel ruim een miljoen kleine ondernemingen, met maximaal tien werknemers. De kleine ondernemer is ‘de ruggengraat’ van onze economie geworden. Cijfers uit verschillende onderzoeken laten zien dat deze zelfstandig ondernemers samen voor gemiddeld 720 miljoen euro aan te laat betaalde facturen hebben openstaan. Bij ruim 85 procent van deze bedrijven staan er nog facturen open ná de vervaldatum. (bron: managementscope.nl)

Het najagen van deze openstaande facturen is door deze ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt geworden voor het realiseren van daadwerkelijk omzet en daarmee voldoende liquiditeit.

Online Initiatief

De twee jaar geleden door verschillende ondernemers opgerichte community Supply Chain Finance heeft, gesteund door het ministerie van Economische Zaken, in 2015 opgeroepen tot het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op dit punt. Gestreefd wordt naar het terug brengen van de betalingstermijn van de grootbedrijven naar een schappelijke 30 dagen.

 Betaalme.nu is het in November 2015 gestarte online initiatief van de Supply Chain Finance Community en brengt mkb’ers en grote bedrijven samen om te zorgen dat leveranciers uit het mkb sneller kunnen beschikken over hun geld. Hierdoor wordt het mkb financieel sterker en krijgt het meer ruimte om te ondernemen en te investeren.

 Ketenfinanciering

Verder wil dit initiatief mkb en grootbedrijven (verder) informeren over de zogenaamde ketenfinanciering. Wanneer facturen efficiënt (digitaal) worden ingediend en snel worden goedgekeurd, is het mogelijk om de betaling ervan goedkoop te financieren of korting op een versnelde betaling te bieden. Via dergelijke methodes maakt ketenfinanciering (supply chain finance) het mogelijk dat leveranciers hun factuur sneller betaald krijgen, zonder dat hierdoor de liquiditeit van afnemers onder druk komt.

Positieve Ontwikkelingen

Het is een positieve ontwikkeling dat zowel het bedrijfsleven als de politiek zich druk maken om de financiele overlevingskansen van de kleinere bedrijven. Inmiddels hebben zich 18 grootbedrijven aangesloten bij het initiatief betaalme.nu.

Nederland telt echter ruim 1000 grootbedrijven. Wanneer het lukt de helft van deze bedrijven zich bewust te laten worden van deze liquiditeit problematiek binnen het mkb door hun betaalgedrag, komen we al een heel eind. Echter, bewust worden van de problematiek en ook daadwerkelijk de interne processen zo verbeteren dat facturen snel goedgekeurd en binnen 30 dagen betaald worden, is nog steeds een tweede. Het is meestal geen onwil bij grootbedrijven, maar (onnodig) ingewikkelde administratieve processen die de doorstroom tegenhouden. In een enkel geval wordt door grootbedrijven nog zeer bewust het verlengen van de betalingstermijn als strategie ingezet om eigen liquiditeits problemen af te wentelen op de toeleverancier. Dit lijkt echter een ontwikkeling die tegen de huidige opvattingen omtrent de betalingstermijn problematiek ingaat. Er is wel degelijk gedragsverandering gaande.

Gouden Tip

Concluderend is de Gouden Tip voor elke startende zelfstandig ondernemer te zorgen voor een financiele buffer voor minimaal het eerste bedrijfsjaar. Zorg er minimaal voor dat er voldoende financiele middelen aanwezig zijn om het eerste gat van nog openstaande facturen en doorlopende kosten van bedrijfsvoering, zoals kantoor huur, personeel en verzekeringen, op te vangen.

Neem het ingeschatte bedrag, dat voor jouw bedrijfsvoering geldt, mee in je financiële prognoses. Máák een financiële prognose voordat je je bedrijf start. Laat je niet overvallen door deze klaarblijkelijk niet onwaarschijnlijk vorm van uitgestelde inkomsten.