Integraal Coachingstraject

Het integraal coachingstraject is bedoeld voor ondernemers die behoefte hebben aan meer grip op de zaak. Weer inzicht krijgen in de cijfers en de dagelijkse zaken. Ondernemers die weer grip op hun tijd willen krijgen en blijvend aan hun eigen gezondheid en die van hun bedrijf werken. Contact 06-53722533

Integraal Coachingstraject

Wat bedoel ik in de term integraal coachingstraject precies met integraal? Deze term wordt vaak gebruikt om aan te tonen dat verschillende onderdelen in overlap met elkaar benaderd worden, waardoor er een geheel wordt gevormd. 

In mijn integraal coachingstraject vertaal ik dit in de eenheid die de ondernemer vormt met het bedrijf en al haar facetten. 

De gezondheid van een ondernemer (en zijn eventuele personeel) komen tot uiting in de mate van stress/ ontspanning die er heerst op de werkvloer en hoe blij de mensen in kwestie zijn. Chaos en geen overzicht nemen vaak stress en onrust met zich mee. 

De gezondheid van een bedrijf uit zich in de cijfers en de Key Performance Indicators (indicatoren die de ondernemer vaststelt om de mate van succes van zijn bedrijf te meten).

Kosten die omzetten overschrijden, maken een bedrijf ongezond. Als er geen grip is op die cijfers dan is er geen grip op het bedrijf. De juiste beslissingen worden dan te laat of niet genomen. 

Zowel de ondernemer als het bedrijf verdienen het om gezond te functioneren. Het één kan op zich het gevolg zijn van het ander, maar hoeft niet altijd zo te zijn. 

In mijn coaching meet ik als het ware de ondernemer en zijn bedrijf door. Van daaruit bespreken we de doelstellingen en de veranderingen die doorgegaan moeten worden. 

En dan gaan we aan de slag! Om die veranderingen te bewerkstelligen en de doelstellingen te behalen. 

Wat maakt mijn coaching anders?

We willen allemaal graag net even anders zijn; als individu en als ondernemer. Het antwoord op wat mijn begeleiding dan net even anders maakt is: ik als persoon.

Mijn kennis en kijk op zaken zijn breed en anders dan de begeleiding van een gemiddelde business coach. Ik combineer onderwerpen als 'persoonlijke productiviteit' en 'kernkwaliteiten' met 'controle en inzicht in je financiële cijfers'. Ik heb zowel een MBA titel (master in business administration) als opleidingen in Kernkwadranten en NLP (neuro linguïstisch programmeren).

Mijn karakter is nuchter en logisch met een grote interesse voor het niet-logische lijkende werking van het universum. Intuïtie speelt in ondernemerschap in mijn beleving bijvoorbeeld een grote rol. Daarnaast ben ik groot voorstander van 'life-long learning'; we zijn nooit klaar met leren en ontwikkelen.

Ik kijk naar bedrijven als de som van alle relevante onderdelen; de ondernemer als persoon, de omgeving, de stakeholders, het businessmodel, de cijfers.

Die combinatie maakt mijn begeleiding van jou en jouw bedrijf daarom net even anders.

Wat houdt het Integraal Coachingstraject in?

  • Jij neemt mij mee in jouw ondernemerschap en ik geef mijn visie en feedback daarop.
  • Samen stellen we een aantal doelen voor het programma waar we vervolgens naartoe gaan werken.
  • Ik motiveer, houd je een spiegel voor, ondersteun, adviseer en implementeer.
  • In gemiddeld 6 maanden (een-op-een (werk)sessies, actielijsten, actieve opvolging) heb jij een heldere kijk op jouw onderneming en ondernemerschap en grip terug op de zaak.

Welke investering ga ik maken?

Natuurlijk wil je als ondernemer graag weten wat het je gaat kosten. Die kosten die uiten zich twee-ledig: tijd en euro's. 

Tijd en inspanning:

Wanneer je kiest voor mijn coaching verwacht ik commitment en toewijding aan het traject. We zullen wekelijks contact met elkaar hebben per telefoon of in persoon. Maandelijks plannen we een intensieve werksessie in. Uit deze sessies vloeien acties welke ik actief op zal volgen. De acties zullen gedeeltelijk ook persoonlijk van aard zijn om te zien welke slechte gewoonten je af kunt leren en hoe je tot ontspanning kunt komen. De gevraagde commitment aan dit traject vraag ik dus fulltime van je. 

Euro's:

Een gemiddeld traject van rond de 6 maanden vraagt een geldelijke investering van €1995,-

Welke resultaten zijn te verwachten?

Het is natuurlijk onzin om hier een lijstje neer te zetten welke resultaten je gaat halen binnen een traject, omdat er over het algemeen zoveel omstandigheden een rol spelen in een resultaat. 

Door jezelf door mij te laten coachen oefenen we echter wel invloeden uit op die resultaten. Daarom durf ik wel te beweren dat wanneer je als ondernemer kiest voor dit traject, er zaken significant zullen veranderen. Deze veranderingen gaan een positief resultaat hebben op jezelf, je bedrijfsvoering en je bedrijfsresultaten.  

In dit licht is de gevraagde geldelijke investering gering gezien het gordijn dat ik voor je opentrek. Ik laat je de mogelijkheden inzien aangaande je persoonlijke capaciteiten de de mogelijkheden voor je bedrijf.